Σχετικά με το πρόγραμμα
             

Ψάχνουμε

Ικανότητες
και διάθεση για
δουλειά.

Παρέχουμε

Τεχνογνωσία
Υποδομές
Εκπαίδευση

Στοχεύουμε

Να βρούμε το επόμενο προϊόν ή υπηρεσία
που θα ταράξει τα νερά
στον χώρο του Fintech!

Αντικείμενο
του προγράμματος
             

Tο Viva Nest – an IDEA in Fintech είναι ένα Πρόγραμμα Ψηφιακής Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας, διάρκειας 6 μηνών, με στόχο την εξεύρεση, ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες εξυπηρέτησης συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενες αξίας που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη και συντελούν σε ψηφιακές συνέργειες στο επιχειρηματικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Viva Wallet SA και διοργανώνεται με την επιστημονική υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation – ACEin), και εντάσσεται στα πλαίσια της σειράς προγραμμάτων IDEA (Innovation, Design and Entreprenaurial Action) του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται τεχνολογικά από την Microsoft και σύντομα θα ανακοινωθούν σημαντικοί business partners που θα υποστηρίξουν την ενέργεια.

Εκτός από τα χρηματικά έπαθλα για τις 3 πρώτες ομάδες (5.000€, 3.000€ και 2.000€) οι ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση θα είναι υποψήφιες για λήψη χρηματοδότησης από τον Όμιλο Viva και τους business partners που θα ανακοινωθούν κατα την διάρκεια της προκριματικής φάσης, καθώς και σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών που θα υποστηρίξουν τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους!

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Σε ποιους απευθύνεται
             

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς εταιρίες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αναπτυσσόμενη τεχνολογική χρηματοοικονομική κοινότητα (FinTech).

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένα άτομα, ομάδες από 1 έως 5 άτομα, ή νεοφυείς εταιρείες ηλικίας το πολύ 2 ετών.

Δομή
του προγράμματος
             

Προκριματικός γύρος

Εκδήλωση
ενδιαφέροντος,
κατάθεση πρότασης

Φάση A

Problem Contextualizion

Σύνθεση ομάδων,
εξοικείωση με βασικές
έννοιες
και προκλήσεις στο FinTech

Φάση B

Build a Model 

Σχεδιασμός και
ανάπτυξη
επιχειρηματικού
μοντέλου

Φάση Γ

Agile Design & Development:

Επιτάχυνση για
τον ευέλικτο
σχεδιασμό και
ανάπτυξη πρωτοτύπου

Φάση Δ

From Prototype to Product

Ολοκλήρωση πρωτοτύπου
ή  MVP, αξιολόγηση
και βράβευση.

Εκπαίδευση, υποστήριξη,
mentoring
             

Αρχικά (προκριματικός γύρος), οι συμμετέχοντες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν (προαιρετικά) μια ιδέα (500-1000 λέξεις) που περιλαμβάνει: τίτλο επιχειρηματικής ιδέας/υπηρεσίας; πρόβλημα/ανάγκη που προσπαθεί να λύσει; περιγραφή της υπηρεσίας και καινοτομία/ διαφοροποίηση της; στοιχεία ομάδας. Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων προκρίνονται στη Φάση Α’ 25-30 συμμετέχοντες, είτε ως ομάδα είτε ως άτομα που καλούνται να σχηματίσουν συμπληρωματικές με άλλους συμμετέχοντες.

Η Φάση Α’ (“Problem Contextualization”) του προγράμματος αφορά στη σύνθεση των ομάδων και στην εξοικείωση με τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής ιδεών, καθώς και την κατανόηση των βασικών προκλήσεων και καινοτομιών ειδικά στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Βασικός στόχος της φάσης αυτής είναι να δημιουργηθούν ισχυρές ομάδες, να εκπαιδευτούν στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών συναλλαγών και να διαμορφωθούν και να επιλεγούν οι καινοτόμες ιδέες.

Η Φάση Β’ (“Build a Model”) αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου και της υπηρεσίας. Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν ορίσει οι ομάδες κατά την πρώτη φάση, σχεδιάζουν με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων στελεχών το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Με βάση την παρουσίαση των ομάδων στο τέλος αυτής της Φάσης, προκρίνονται στην επόμενη φάση περιορισμένος αριθμός ομάδων.

Η Φάση Γ’ (“Agile Design & Development”) αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό μίας πρώτης έκδοση της υπηρεσίας (prototype ή mockup). Με βάση την παρουσίαση των ομάδων στο τέλος αυτής της Φάσης, προκρίνονται στην επόμενη φάση περιορισμένος αριθμός ομάδων.

Στη Φάση Δ’ (“From Idea to Product”), οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση. Η υποστήριξη από ειδικούς ακαδημαϊκούς και εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου καλύπτει τόσο οργανωτικά όσο και τεχνικά θέματα και περιλαμβάνει εκπαίδευση, καθοδήγηση και mentoring, δικτύωση, υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι ομάδες καλούνται να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο και ένα prototype ή MVP με στόχο να επιλεγούν οι υπηρεσίες που θα  χρηματοδοτηθούν για την πλήρη ανάπτυξή τους και θα αξιοποιηθούν στο πραγματικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του εξαμηνιαίου προγράμματος, οι ομάδες θα υποστηριχθούν από
πάνω από 30 ειδικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα:

AΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗMΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

KΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ,
ΚΤΛ)

Ενδεικτικές περιοχές
ανάπτυξης υπηρεσιών
             

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη καινοτόμων υπηρεσιών που θα προσφέρουν λύσεις στις «προκλήσεις» που αντιμετωπίζει
ο κλάδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με έμφαση σε:

1. Καινοτόμες συναλλαγές Β2Β, B2C, P2P με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), κάρτας, x-POS κλπ.

2. Τεχνικές ταυτοποίησης, tokenization, blockchain και social payments

3. Νέα μοντέλα συνεργασίας με τράπεζες (Platform / API bank, PSD2, Direct Banking)

4. Αξιοποίηση νέων, «έξυπνων» devices και δικτύων πρόσβασης (smart watch, wearables, webTV, IoT, κλπ.)

5. Big Data Analytics, εφαρμογές customer acquisition, remote service, loyalty και instant redemption

6. Συνεργατικά μοντέλα για bundling υπηρεσιών με e-shops, αλυσίδες retail, communities, malls, ασφάλειες κ.ά

7. Ψηφιακές συναλλαγές/ υπηρεσίες συμπληρωματικές (πχ. gamification)  σε αυτές που προσφέρει ο όμιλος της Viva.

Sky is the limit …

Στόχος είναι η δημιουργία τελικών καινοτόμων προϊόντων στο τέλος του 6-μηνου
προγράμματος τα οποία θα αξιοποιηθούν και θα διανεμηθούν στην ελληνική αγορά.

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα υποστηριχθούν σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο από το ΟΠΑ
(στο πλαίσιο του Κέντρου Καινοτομίας ACEin) και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ενώ η Viva Wallet SA
θα επιλέξει τις υπηρεσίες που θα αξιοποιήσει εμπορικά ή θα υποστηρίξει
επιχειρηματικά, σε συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Συνεργάτες
             

Διάθεση API, δωρεάν χρήση SaaS για 3 χρόνια και εκπαίδευση συνολικής αξίας 11.100€.

Διάθεση API και παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Διάθεση API και παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Διάθεση της υπηρεσίας BizSpark αξίας μέχρι και 120.000$ σε όλες τις τεχνολογικές ομάδες.

Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποστηρικτές
             

Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επιλεγμένες ομάδες.

Διοργανωτές
             

O Όμιλος Viva δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2000 και αποτελείται από τις εταιρείες:

-Viva Wallet Holdings, πρώην Realize A.E., ηγετική εταιρεία στον κλάδο της Πληροφορικής με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών για τράπεζες και μεγάλους οργανισμούς (Β2Β).

-Viva Payments, το πρώτο Ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα και σε 31 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

-Viva Services, εταιρεία με κυρίαρχη θέση στην ηλεκτρονική διάθεση προς καταναλωτές (B2C) ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κ.λπ.), εισιτηρίων θεαμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, ασφαλειών, μεταφορών (ΤΑΧΙ), τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.ά.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το κορυφαίο ΑΕΙ στη χώρα μας στην υποστήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας με εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

Έχει λάβει διάκριση αριστείας «Distinction of Excellence» για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με βάση το EFQM και τη διάκριση «Εθνικός Πρωταθλητής» στην κατηγορία «Προώθηση Επιχειρηματικού Πνεύματος» στα European Entreprise Promotion Awards το 2013.

Το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation – ACEin) του ΟΠΑ υποστηρίζει καινοτόμες νέες ή υπό σύσταση βιώσιμες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα με στόχο τη σωστή αξιοποίηση, λειτουργία και ανάπτυξή τους.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, συμβουλευτική καθοδήγηση, υποδομές, δικτύωση και συνεργασίες.

Χρονοδιάγραμμα
             

ΑΥΓ
2016

Έναρξη υποβολής
προτάσεων

30/09

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων

IAN
2017

Επιλογή νικητών – Απονομή Επάθλων

Social Media Feeds
              

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;
Εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεων μας!

Επικοινωνία
              

  • *Yποχρεωτικά πεδία

Γραφεία ACEin

Γραφεία Viva Nest

Πληροφορίες

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη
Δώρα Τραχανά

Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein@aueb.gr, acein.aueb.gr

Email: acein@aueb.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829

aceinIDEA in Fintech